SATIT

 • PHERMSAWANG
 • F\OSS Consultant

AVAILABLE FOR :

HIRE AND FREELANCE WORK

Website

Mobile Number

 • ----

Email Address

 • satit at wbac dot ac dot th
อ.สาทิศ เพิ่มสว่าง
Personal Statment
Smiley face
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิสูงมาก ปีที่ผ่านมาเรามีการละเมิดลิขสิทธิสูงกว่า 70% ทำให้เราเป็นประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจส่งออก เกิดการเสียโอกาสและความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย ประกอบกับเรามีการจ่ายค่าโปรแกรมลิขสิทธิปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท เลยทีเดียว

สถานบันการศึกษาหลายแห่ง กำลังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าที่จะโตออกไปเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์ในอนาคตโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่คำนึงว่าซอฟต์แวร์ที่ตัวเองสอนให้แก่นักเรียนนั้น หลังจากกลับไปบ้านแล้วนักเรียนส่วนใหญ่เหล่านั้นจะหาซอฟต์แวร์ที่ได้เรียนรู้มา ใช้ได้อย่างถูกกฏหมาย หรือไม่ละเมิดลิขสิทธิได้อย่างไร

การแก้ไขทำได้เพียงสองทาง คือ ใช้ให้ถูก กับ เลิกใช้ คำว่าใช้ให้ถูกหมายถึงการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิมาใช้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ส่วนเลิกใช้ก็คือ หันมาใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือกที่ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธินั่นเอง

โชคดีที่ขณะนี้เรามีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ที่สามารถใช้ได้ดี และฟรี ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ ดังนั้นการรณรงค์สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในสถานศึกษานั้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยลดและแก้ปัญหาของประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว ยังเป็นการสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย โดยในวันหนึ่งข้างหน้าประเทศของเรา จะสามารถมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองทัดเทียมประเทศเพื่อบ้าน ไม่ถูกขึ้นบัญชีดำเป็นประเทศที่ละเมิดลิขสิทธิอีกต่อไป
Education

Computer and Engineering Management1997-1999

Assumption University

MSCEM, ปริญญาโท การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Bachalor of Science 1986-1989

Kasetsart University

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิต(เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Traning Expreience

OpenStack2014

RH Authurize Training Center Thailand

ผ่านการอบรมหลักสูตร 3 วัน OPenStack Cloud Computing

MySQL CLuster2009

Singapore

ผ่านการอบรมหลักสูตร 5 วัน เรื่อง การบริหารจัดการ MySQL Cluster จาก Sun Authorize Traning Center ณ ประเทศสิงค์โปร์

My Skill Set
before 2012
 • Arduino
 • Linux Building
 • NoSQL
 • MySQL
 • Android APP
 • HTML
 • PHP ZF
 • CSS
 • JAVA Script
ต่ำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พะยูน จำกัด

คณะทำงานพัฒนาระบบโครงการประชารัฐ 2559-

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษาด้านฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาออนไลน์ 2555-2558

สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษาด้านไอที

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ที่ปรึกษาด้านไอที

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา ๒

ที่ปรึกษาด้านไอที

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

Experience

วิทยากรแกนหลักของ สพฐ. Feb 2012 -

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นวิทยากรแกนหลัก ในหลายโครงการด้วยกัน โครงการที่ดำเนินการล่าสุดคือ โครงการ One Tablet Per Child(OTPC) ของ สพฐ. โดย มีภาระกิจในการอบรมการสร้าง Andriod Application สำหรับอุปกรณ์พกพา ให้แก่วิทยากรแกนนำของ สพฐ. ทั่วประเทศ

ที่ปรึกษาด้านไอทีJune 2009 -

สำนักราชเลขาธิการ

ให้คำปรึกษาและพัฒนา พร้อมทั้งดูแลรักษาเวปไซต์ Ourking (www.ourking.in.th) โดยร่วมมือกับ สำนักราชเลขาธิการ , มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงาน กปร. , กรมชลประทาน, SIPA , มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เป็นต้น

ที่ปรึกษาด้านไอที และอาจารย์พิเศษMay 1992 -

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

สร้างและออกแบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในโรงเรียนและวิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตรทั้งหมด จัดหลักสูตรอบรมครูอาจารย์เพื่อใช้โอเพ่นซอร์สสำหรับสถานศึกษา

ที่ปรึกษาด้านไอทีApl 2006 -

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

สร้างและออกแบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในโรงเรียน ได้แก่ Firewall , HotSpot, Web Server, E-Learning เป็นต้น จัดหลักสูตรอบรมครูอาจารย์เพื่อใช้โอเพ่นซอร์สสำหรับสถานศึกษา

ผู้อำนวยการMay 2007 - Jul 2012

โครงการซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์ส

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ร่วมมือกับหน่วยราชการ สถานศึกษา จัดการอบรมโอเพ่นซอร์สให้แก่ ครู และข้าราชการ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ที่ปรึกษาด้านไอทีFeb 2005 - Jul 2012

บริษัทในเครือ SSUP

สร้างและพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์สำหรับหน้าร้านเพื่อใช้ในระบบ POS , พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ MySQL Cluster เพื่อรองรับรายการการขายทุกสาขาทั่วประเทศ

Portfolio
Why We Should Work Together?
 • Very Good understanding of the principles of design and design theories
 • Good technical skills enables me to use my knowlage of design principles
 • Ability to conceptualise and think visually
 • Ability to work within a team or alone
Contact Me